Высокое качество Балмолспорт!


Page rendered in 28.623s | Memory usage 6 Mb of 6.25 Mb
Parsers: contentBing, imagesIncognaComEn, imagesBing, contentMetaUa, contentSearchAolCom, contentInfospaceCom, contentMail
[200, 1.433s] contentBing (proxy: 91.134.142.13:10568) - OK
[200, 0.413106s] http://www.char.ru/386/203096.htm - OK
[200, 0.562207s] http://eat-info.ru/references/pollutants/gormonalnye-preparaty/ - OK
[200, 0.561715s] http://bibliofond.ru/view.aspx?id=133387 - OK
[200, 1.021868s] http://www.za4et.net.ru/referat/tnvmpm - OK
[0, 2.999004s] http://www.ya-fermer.ru/chto-takoe-gormony-i-primenenie-gormonov-v-selskom-khozyaistve - Resolving timed out after 3000 milliseconds
Donors: good - 4, little - 0
Content: parts - 673, snipp_titles - 8, snipp_descriptions - 9
[1.355s] imagesIncognaComEn (proxy: 185.154.15.79:21840) - Parser status: HTTP/1.1 503 Service Unavailable. Next Parser...
[200, 1.085s] imagesBing (proxy: 93.170.169.248:35233) - OK
[200, 0.031249s] http://femininesite.ru/wp-content/uploads/2014/01/araxisovoe-maslo.jpeg - OK
[200, 2.256s] contentMetaUa (proxy: 185.51.247.206:50199) - OK
[200, 0.019419s] http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-ekzogormona-dlya-povysheniya-vosproizvoditelnyh-funktsiy-i-myasnoy-produktivnosti-kazahskih-grubosherstnyh-kurdyuchnyh - OK, but LITTLE
[200, 0.218868s] http://farmanimals.ru/articles/112/3403/ - EMPTY
[200, 0.211549s] http://www.medinfo.ru/sovety/diet/repas.phtml - OK
[200, 0.395422s] http://forum.fermeri.com.ua/viewtopic.php?f=17&t=2796 - OK
[200, 0.395421s] http://ivanovsinsky.com/ - OK
[200, 0.395243s] http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENNAYA_INZHENERIYA.html - OK
[200, 0.394995s] http://studopedia.ru/1_84817_zagryaznenie-veshchestvami-primenyaemimi-v-zhivotnovodstve.html - OK
[200, 0.691514s] http://www.dslib.net/texnologia-zhivotnovodstva/vlijanie-skarmlivanija-organicheskih-kislot-jantarnoj-i-paraaminobenzojnoj-na.html - OK
[200, 1.001654s] http://abc.vvsu.ru/Books/n_ek_riski/page0005.asp - OK
[200, 2.075613s] http://belfarma.com/novosti/primenenie-vitaminnyx-preparatov/ - OK
Donors: good - 8, little - 1
Content: parts - 899, snipp_titles - 16, snipp_descriptions - 42
[200, 1.04s] contentSearchAolCom (proxy: 185.125.219.141:8224) - No results! Next Parser...
[200, 2.636s] contentInfospaceCom (proxy: 163.172.133.90:10973) - OK
- No URLs! Next Parser...
[200, 1.002s] contentMail (proxy: 185.51.247.206:62253) - OK
[0, 0s] - malformed
[200, 0.050179s] http://xreferat.com/11/566-2-primenenie-gormonov-v-zhivotnovodstve.html - OK
[200, 0.271292s] http://refeteka.ru/l-101770.html - OK
[200, 0.420585s] http://eat-info.ru/references/pollutants/gormonalnye-preparaty/ - OK
[200, 0.513671s] http://bibliofond.ru/view.aspx?id=133387 - OK
[200, 0.868802s] http://ryan.agroblogs.com/518-ispolzovanie_gormonov_rosta_v_jivotnovodstve_i_ptitsevo - OK
Donors: good - 5, little - 0
Content: parts - 528, snipp_titles - 8, snipp_descriptions - 16
All donors: 22 (time sum 13.513376s)